Terapia poznawczo-behawioralna

jest:

  1. Krótkoterminowa – obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji, jeden raz w tygodniu.
  2. Skoncentrowana na rozwiązaniu aktualnych trudności zgłaszanych przez klienta.
  3. Skuteczna – jej skuteczność leczenia udowodniona jest naukowo.
  4. Oparta na współpracy klienta z terapeutą.

Terapia poznawczo-behawioralna to  podejście  terapeutyczne, które nastawione jest na zmianę myślenia (sfera poznawcza) oraz zmianę zachowań (sfera behawioralna).

W terapii poznawczo-behawioralnej pracuje się nad odkryciem zależności między własnymi myślami, zachowaniem i emocjami, które są reakcjami na różne wydarzenia w życiu.

1

mysli emocje zachowania

Schemat powyżej ilustruje, że myśli i zachowania mają decydujący wpływ na nasze samopoczucie.

Przykład: osoba uważa się za brzydką, uważa, że nikt jej nie kocha, myśli, że w związku z tym będzie sama do końca życia. Co w efekcie prowadzi do obniżenia samopoczucia: czuje się źle, jest smutna, przygnębiona, ogarnia ją beznadzieja. Takie emocje nie zachęcają do wychodzenia z domu, czy poznawania kogoś nowego. Osoba zamyka się w mieszkaniu, unika ludzi. Brak kontaktu z innymi tylko utwierdza ją w przekonaniu, że jest najbrzydszą osobą na świecie, a każdy przejaw zainteresowania ze strony innych będzie interpretowała:
„Rozmawia ze mną, bo mu szkoda, że taka brzydula siedzi sama przy stole”
„Pewnie się nudzi i nie ma nic ciekawszego do roboty”.

Terapeuta wraz z klientem wspólnie dochodzą do zmiany w sferze myśli klienta, co pozytywnie wpływa na zmianę jego zachowania i rozwiązania problemów.

Prowadzę terapię indywidualną, terapię par oraz terapię online.